Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Στεφανιαία νόσος

Στεφανιαία νόσος είναι η κατάσταση κατά την οποία η καρδιά λόγω ανεπαρκούς αιμάτωσης αδυνατεί να εξασφαλίσει ικανοποιητική ποσότητα αίματος στους ιστούς για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Εκφράζεται με καταστάσεις, όπως η στηθάγχη, το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αθηρωματικές πλάκες που μπορεί να υπάρχουν
σε περιφερικά αγγεία είναι δυνατό να μεταφερθούν στα στεφανιαία αγγεία μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και να προκαλέσουν
ένα έμφραγμα ή σε αγγεία που αιματώνουν τον εγκέφαλο και να προκαλέσουν αντίστοιχα ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η στεφανιαία νόσος είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, προκαλεί αυξημένη θνησιμότητα, χαμηλή ποιότητα ζωής και οδηγεί στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, όπου το (20%) καταλήγει σε ένα χρόνο από τη διάγνωση και περίπου το (50%) καταλήγει σε πέντε χρόνια από τη διάγνωση. Η στεφανιαία νόσος και κατ’ επέκταση η καρδιακή ανεπάρκεια είναι νόσος που αυξάνεται σε συχνότητα, καθώς αυξάνεται και η ηλικία. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι στον ανεπτυγμένο κόσμο το προσδόκιμο
επιβίωσης συνεχώς αυξάνεται έχει ως αποτέλεσμα τα ποσοστά εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων να αυξάνονται συνεχώς.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί μάλιστα πως τον αιώνα που διανύουμε ίσως η καρδιακή ανεπάρκεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, που θα αντιμετωπίσει ο χώρος της υγείας.

Αισιόδοξο είναι πως τα φάρμακα για τους καρδιοπαθείς βελτιώνονται συνεχώς, οι διαγνωστικές μέθοδοι γίνονται πιο ακριβείς
και έγκυρες και η παροχή υπηρεσιών υγείας, αν και με ελλείψεις, σταδιακά γίνονται καλύτερες. Σημαντικό είναι πως τα τελευταία χρόνια έχει προοδεύσει αισθητά η έρευνα τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση της στεφανιαίας νόσου και της καρδιακής ανεπάρκειας. Στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εφαρμόζουν πλέον μια στρατηγική, σύμφωνα με την οποία η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων είναι ζήτημα μιας ομάδας επιστημόνων, η οποία δίνει έμφαση και στον τρόπο
ζωής του ατόμου – ασθενούς. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα αδιαμφισβήτητα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με το πόσο σημαντικά είναι ζητήματα, όπως η δραστηριότητα – άσκηση και η διατροφή, καθώς επίσης και η ψυχολογική υποστήριξη στην πρόληψη και στην αποκατάσταση καρδιαγγειακών παθήσεων.

Άνθρωποι με στεφανιαία νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζουν συχνά και διάφορα άλλα προβλήματα υγείας όπως οσφυαλγία, αρθρίτιδα, διαβήτη και αναπνευστικές διαταραχές. Είναι αλήθεια πως τα προγράμματα καρδιαγγειακής πρόληψης – αποκατάστασης
μπορούν κυριολεκτικά να σώσουν ζωές. Προλαμβάνουν την πάθηση, βοηθούν όσους ήδη πάσχουν να σταθούν στα πόδια τους λειτουργικά και ψυχολογικά μέσα από την άσκηση, τη διατροφή, την εκπαίδευση και την υποστήριξη. Στο κέντρο φυσικοθεραπείας
«Εξέλιξη» έχουμε υψηλή εξειδίκευση, λειτουργούμε ομαδικά, για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, στηριζόμαστε στις διεθνείς και ευρωπαϊκές οδηγίες και έχουμε πάντα ως κέντρο τον άνθρωπο.

Πρόληψη

Τα προγράμματα πρόληψης που εφαρμόζουμε στηρίζονται στο προφίλ και την κατάσταση του κάθε ατόμου ξεχωριστά
και στόχο έχουν να μειώσουν τους κύριους προδιαθεσικούς παράγοντες για στεφανιαία νόσο και να βελτιώσουν την υγεία του.

Αυτό επιτυγχάνεται, γιατί αρχικά γίνεται μια πλήρης αξιολόγηση από εργοφυσιολόγο, διαιτολόγο, φυσικοθεραπευτή και σε συνεργασία πάντα με καρδιολόγο λαμβάνεται η πλήρης εικόνα του ατόμου. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η έναρξη του προγράμματος με κύρια στοιχεία τα εξής:

1. Άσκηση

2. Διατροφή

3. Εκπαίδευση

Το κάθε τμήμα του προγράμματος είναι απαραίτητο, για να υπάρξη
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στοιχεία, όπως οι μέθοδοι και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται ή τα στοιχεία που
σχετίζονται με τη διάρκεια, την ένταση και τη συχνότητα, εξατομικεύονται
και σε κανένα άτομο δεν είναι απολύτως ίδια.

Αποκατάσταση

Σήμερα η αποκατάσταση σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο δεν περιορίζεται μόνο στις καθιερωμένες εξετάσεις και στη λήψη φαρμάκων, αλλά και σε προσαρμογές που αφορούν στον τρόπο ζωής, όπως
η διατροφή, το κάπνισμα και η άσκηση. Τα προγράμματα αποκατάστασης προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για τους ασθενείς

Μέσα από το πρόγραμμα αποκατάστασης ο ασθενής μπορεί να αυτοεξυπηρετείται καλύτερα και σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατή και η επιστροφή στην εργασία. Έχει φανεί πως, όταν η αποκατάσταση 
γίνεται μέσω μιας ομάδας επιστημόνων, έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Στις ανεπτυγμένες χώρες τέτοια προγράμματα είναι επαρκώς εξελιγμένα, όπως στην Αγγλία όπου πραγματοποιούνται  περισσότερα από 395 προγράμματα αποκατάστασης για καρδιοπαθείς. Στα πρότυπα αυτά λειτουργεί και το κέντρο φυσικοθεραπείας «Fysiosolution» μέσω μιας ομάδας επιστημόνων υγείας, οι οποίοι όλοι μαζί  συνεργάζονται με τον ασθενή για την επίτευξη των στόχων.

Τα προγράμματα καρδιαγγειακής αποκατάστασης μπορούν κυριολεκτικά να σώσουν ζωές. Βοηθούν τους ασθενείς να σταθούν πάλι στα πόδια τους λειτουργικά και ψυχολογικά μέσα από την άσκηση, τη διατροφή, την εκπαίδευση
και την υποστήριξη που τους προσφέρεται.

Διεύθυνση

Χρυσοστόμου Σμύρνης 55, Μοσχάτο

fn.physio@gmail.com

Αφήστε το μήνυμα σας