Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μία νόσος, που επιφέρει παθολογοανατομικές μεταβολές
στους μικρούς και μεγάλους αεραγωγούς. Οι βλάβες που προκαλούνται από τη ΧΑΠ δημιουργούν βρογχόσπασμο, δηλαδή σύσπαση των μυών που περιβάλλουν τις αεροφόρους οδούς και επομένως την απόφραξη.

Αποτέλεσμα είναι η δύσπνοια. Η ασθένεια εξελίσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς και, όταν εκδηλώνεται, είναι ήδη αρκετά αργά, καθώς πολλοί ασθενείς δεν αναγνωρίζουν τα πρώιμα στάδιά της. Τα κυριότερα συμπτώματα είναι η δύσπνοια προσπάθειας, ο χρόνιος βήχας, η παραγωγή πτυέλων και ο συριγμός κατά την αναπνοή. Η ΧΑΠ μπορεί εύκολα να ελεγχθεί, αν διαγνωσθεί εγκαίρως και μπορεί να περιοριστεί με τη διακοπή του καπνίσματος.

Σήμερα είναι η τέταρτη κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως και αναμένεται να ανέλθει στην τρίτη θέση το 2020.
Στοιχεία από μελέτη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας έδειξαν ότι το (8.4%) των Ελλήνων άνω των 35 ετών,
που καπνίζουν ή που έχουν καπνίσει στο παρελθόν, πάσχουν από ΧΑΠ. Αυτό σημαίνει ότι 250.000 Έλληνες πάσχουν
από τη νόσο. Το μεγάλο ποσοστό επιπολασμού της ΧΑΠ στη χώρα μας οφείλεται στο υπερβολικό κάπνισμα.

Οι ασθενείς με ΧΑΠ εμφανίζουν περιορισμούς κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι οποίοι μειώνουν τη συμμετοχή τους σε καθημερινές
δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της φυσικής τους κατάστασης και της ποιότητας ζωής τους.

Η αναπνευστική αποκατάσταση είναι μία σημαντική συνιστώσα της πολύπλευρης θεραπείας των ασθενών όλων
των σταδίων XAΠ. Η ένταξη των ασθενών αυτών σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αναπνευστικής αποκατάστασης
μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στην αύξηση της ικανότητας για άσκηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Η συστηματική άσκηση έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο ενός προγράμματος αναπνευστικής
αποκατάστασης. Βελτιώνει την ικανότητα για άσκηση, αυξάνει τη μυϊκή μάζα και τη λειτουργική ικανότητα των μυών, μειώνει
τη δύσπνοια προσπάθειας και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών όλων των σταδίων της ΧΑΠ.

Στο κέντρο φυσικοθεραπείας «Εξέλιξη» η αντιμετώπιση της χρόνιας αποφρακτικής  πνευμονοπάθειας γίνεται πάντα σε
συνεργασία με το θεράποντα γιατρό και εφόσον ο ασθενής πληροί κάποια κριτήρια. Παράλληλα με την άσκηση που γίνεται
από κλινικό εργοφυσιολόγο, πραγματοποιείται εκμάθηση σωστής αναπνοής από φυσικοθεραπευτή και συμβουλευτική στο
πλαίσιο βελτίωσης της καθημερινότητας του ασθενούς, αλλά και ενός υγιεινού τρόπου ζωής .

Διεύθυνση

Χρυσοστόμου Σμύρνης 55, Μοσχάτο

fn.physio@gmail.com

Αφήστε το μήνυμα σας