Μέθοδος McKenzie

Είναι μια μέθοδος που διδάσκεται από το Ελληνικό ινστιτούτο
McKenzie μέσω του πανεπιστημίου του Otago στην Νέα Ζηλανδία. Είναι μια μέθοδος
με αξιόπιστα ερευνητικά δεδομένα και στο κέντρο μας έχουμε την δυνατότητα της
πιστοποιημένης εφαρμογής της μεθόδου. Είναι γνωστή για τα σημαντικά αποτελέσματα
σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης αλλά παρουσιάζει καλά αποτελέσματα και σε
παθήσεις των περιφερικών Αρθρώσεων. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της
μεθόδου είναι τα εξής:
•Ομαδοποιεί την ποικίλη συμπεριφορά του μηχανικού σπονδυλικού πόνου και
των μηχανικών προβλημάτων των περιφερειακών αρθρώσεων.
•Αξιολογεί και κατατάσσει τον σπονδυλικό πόνο και εν γένει τα σημεία και συμπτώματα,
δηλαδή αναγνωρίζει μηχανικά σύνδρομα.
•Δίνει έμφαση πρωτίστως στην αυτοθεραπεία των ασθενών, επιτυγχάνοντας τόσο τη
θεραπευτική ανεξαρτησία τους από τους θεραπευτές και πρόληψη μελλοντικής
υποτροπής, όσο και την αποφυγή της χρονιότητας.
•Διακρίνεται από συγκεκριμένα στάδια θεραπείας και αντιμετώπισης ασθενών που ανταποκρίνονται σε αυτή. – Διευκολύνει διαγνωστικές ή 
χειρουργικές αποφάσεις για εκείνους τους ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη μηχανική θεραπεία.

 

Είναι η μέθοδος που απαντάει σε ερωτήματα όπως:
-Η αιτία του πόνου είναι δισκογενής ή όχι;
– Αν η αιτία είναι δισκογενής, είναι ο δίσκος ανατάξιμος, είναι μη ανατάξιμος και ποιο είναι το πάσχον επίπεδο;
– Μπορούμε να διαγνώσουμε τη λειτουργική ακεραιότητα του ινώδους δακτυλίου με αξιοπιστία μεγαλύτερη της μαγνητικής απεικόνισης;
– Aν η αιτία είναι μη δισκογενής, ποιες είναι οι πιθανές ανατομικές ζώνες που προκαλούν τον πόνο; Και πώς διακρίνονται;
– Μπορούμε να αντιληφθούμε με αξιοπιστία τις αντενδεικνυόμενες για μηχανική θεραπεία παθήσεις ή να υποπτευθούμε
πρώιμες ή συνυπάρχουσες κακοήθειες;
– Μπορούμε να μειώσουμε τις πιθανότητες υποτροπής, να προλάβουμε τον σπονδυλικό πόνο ή να προγνώσουμε με
αξιοπιστία την πορεία της πάθησης;
– Μπορούμε να κάνουμε τον ασθενή ικανό για Αυτοθεραπεία και Πρόληψη, μειώνοντας έτσι δραστικά τη μάστιγα του κοινού σπονδυλικού 
πόνου και των μηχανικών προβλημάτων των άκρων καθώς και την υποτροπής τους;
– Είναι ο πόνος σπλαχνικός ή σωματικός; Είναι τοπικός ή αναφερόμενος; Είναι ριζίτιδα, ριζοπάθεια ή ισχιαλγία;
Είναι εν κατακλείδι μια μέθοδος με συγκεκριμένο εννοιολογικό μοντέλο και με δυνατότητες διαγνωστικές, προγνωστικές, θεραπευτικές, 
προληπτικές και πάνω απ’ όλα μία μέθοδος χαμηλού κόστους. Με άλλα λόγια, η μέθοδος Mckenzie είναι μία φιλοσοφία ανοιχτή στην 
ενσωμάτωση και χρήση νέων τεχνικών ή συμπερασμάτων.

Διεύθυνση

Χρυσοστόμου Σμύρνης 55, Μοσχάτο

fn.physio@gmail.com

Αφήστε το μήνυμα σας