Μέθοδος Mulligan

 Η μέθοδος του Bryan Mulligan είναι μια τεχνική θεραπευτικών
χειροπρακτικών χειρισμών για την αντιμετώπιση του μυοσκελετικού πόνου. Χρησιμοποιεί
την εφαρμογή παθητικών τεχνικών κινητοποίησης από τον θεραπευτή με ταυτόχρονη
εκτέλεση ενεργητικών φυσιολογικών κινήσεων εκ μέρους του ασθενή. Η εφαρμογή των
τεχνικών γίνεται χωρίς πόνο και προκαλεί άμεση βελτίωση της κίνησης και λειτουργίας της
άρθρωσης ή της Σπονδυλικής Στήλης και ταυτόχρονη μείωση των συμπτωμάτων.

Η μέθοδος προβλέπει και τεχνικές αυτοθεραπείας με την εκπαίδευση του ασθενή στο να
παράγει μόνος του την παθητική κινητοποίηση και κατόπιν να εκτελεί την ενεργητική
φυσιολογική κίνηση. Αντιμετωπίζει μυοσκελετικά προβλήματα των αρθρώσεων
(άνω και κάτω άκρων) αλλά και της Σπονδυλικής Στήλης
(αυχενική – θωρακική και οσφυϊκή μοίρα). Είναι σημαντική η συμβολή της σε περιπτώσεις
όπου ο ασθενής δεν μπορεί να κινήσει κάποιο σημείο του σώματός του, όταν αυτή
η ανικανότητα προέρχεται από κάποια άρθρωση όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις
αυχενικού συνδρόμου.

Διεύθυνση

Χρυσοστόμου Σμύρνης 55, Μοσχάτο

fn.physio@gmail.com

Αφήστε το μήνυμα σας